Steinfurth – CCT Cup Carbonation Tester

Cup Carbonation Tester voor snelle CO2-meting in gecarboniseerde dranken

Werking
De cup wordt gevuld met frisdrank en verzegeld met de meetkop. Door handmatig schudden van het instrument wordt een evenwicht bereikt en vindt automatisch gelijktijdige druk-/ temperatuurmeting en berekening van het CO2-gehalte plaats.