CMC Kuhnke – Visionary 9 SPC Software

Statistische Proces Controle softwarepakket voor het verzamelen van meetwaarden en felsfoto’s

Kenmerken
Uit SEAMview-6 worden de meetwaarden en felsfoto’s direct ingelezen in Visionary 9.
Meetwaarden die via andere apparatuur verkregen worden, kunnen via een communicatieprotocol ook automatisch worden ingelezen.
De metingen zijn vrij configureerbaar, voor wat betreft aard van de meting, volgorde en instellingen van limieten.
Na afsluiting van een meetsessie kan de SPC software een vrij configureerbaar meetrapport samenstellen en vastleggen.

Optie
+ Upgrade van Visionary 9 naar een netwerkversie voor opslag van data en felsfoto’s op een server