Steinfurth – LCS710P Laboratory Carbonation System

LCS710P Carbonatiesysteem voor laboratoria voor nauwkeurige carbonatie

De LCS maakt het mogelijk om eenvoudig en snel monsters te reproduceren voor analyse.

Werking
Een injectiesonde wordt in de testfles geduwd, waarna in de fles een druk van ongeveer 6 bar wordt gegenereerd. Door middel van twee vacumeerfasen wordt de lucht uit de kopruimte van de verpakking verwijderd. Via een doseerzuiger wordt een exact vooraf bepaalde hoeveelheid CO2 aan de vloeistof toegevoegd. Onopgeloste CO2 wordt opnieuw gedoseerd, totdat alle CO2 door de vloeistof is geabsorbeerd.