Steinfurth – Sampler

Eenvoudige en veilige bemonstering van vloeistoffen (dranken) in blikken, PET- of glazen flessen

Geschikt voor gasanalyses (waaronder zuurstof- en CO2-analyse) en schuimstabiliteitsmetingen.

Werking
De Sampler zorgt voor toevoer van een bepaalde hoeveelheid monstervloeistof naar een gekoppeld testapparaat. Na het plaatsen van  het blik of de fles op de drukplaat van de Sampler kan de Sampler ingeschakeld worden. De Sampler doorboort het blik, de  PET- of glazen fles pneumatisch waarna de operator de standpijp in het blik of de fles kan laten zakken. Door het inschakelen van de druk wordt de te testen vloeistof naar de tester gevoerd.